17. konferencija BDS / XVII SLA Conference

Sažeci / Abstracts

I sesija / Session I, moderator dr Bogdan Trifunović

Marija Aleksejeva, Anton Purnik (Ruska državna biblioteka za mlade, Moskva)
Telegram-bot i elektronska bibliotečka kartica kao novi način komunikacije sa korisnikom biblioteke
Maria Alekseeva, Anton Purnik (Russian State Library for Young Adults, Moscow)
Telegram-bot and electronic library card as a new way to communicate with a library user

Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
Da se bolje čujemo: podkast u biblioteci
Vesna Ukropina (Matica Srpska Library, Novi Sad)
Let’s hear each other better: podcast in library

Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)
Sa knjigom je lepše
Jelka Panić (City Library „Božidar Knežević” Ub), Dragana Marinković (Library „Dimitrije Tucović” Lazarevac)
It’s better with a book

II sesija / Session II, moderator Olivera Nastić

Sender van Kempen (Nacionalna biblioteka Holandije)
Digitalno bibliotekarstvo u doba kovida-19
Sender van Kempen (National Library of Netherlands)
Digital librarianship during COVID-19

Gordana Rudić (Pedagoški fakultet u Somboru), Danijela Boberić Krstićev (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu), Danijela Tešendić (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu)
Bibliotečki informacioni sistem BISIS na klaud platformi
Gordana Rudić (Faculty of Education, Sombor), Danijela Boberić Krstićev (Faculty of Sciеnces, Novi Sad), Danijela Tešendić (Faculty of Sciеnces, Novi Sad)
Library information system BISIS on cloud platform

Žaklina Nikolić (Biblioteka „Centar za kulturu” Kladovo)
Uloga pokretnih biblioteka u podsticaju i razvijanju čitalačkih navika
Žaklina Nikolić (Cultural Centre Library, Kladovo)
A role of mobile libraries in promotion and development of reading habits

Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (Gradska biblioteka „Atanasije Stojković” Ruma)
Manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture”
Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (City Library „Atanasije Stojković” Ruma)
Event „Days of Slavic literacy and culture”

III sesija / Session III, moderator Marija Radulović

Marija Gordić, Vesna Abadić (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu)
E-everything – mobilne aplikacije u službi nauke
Marija Gordić, Vesna Abadić (University Library Kragujevac)
E-everything – mobile applications in service of sceince

Jelena Ćirić (Narodna biblioteka „Njegoš” Knjaževac)
Uticaj pandemije kovid-19 virusa na aktivnosti daljinskog pristupa bibliotečkim uslugama. Studija slučaja Narodne biblioteke „Njegoš” u Knjaževcu
Jelena Ćirić (Public Library „Njegoš” Knjaževac)
Impact of COVID-19 virus pandemic on remote access activities to library services. Case study of Public Library „Njegoš” in Knjaževac

Ivana Pešić (Narodna biblioteka „Radislav Nikčević” Jagodina)
Biciklom i knjigom protiv kovida-19
Ivana Pešić (Public Library „Radislav Nikčević” Jagodina)
By bicycle and book vs COVID-19 pandemic

IV sesija / Session IV, moderator Bojana Vukotić

Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, Beograd)
Skeniranje dokumenata mobilnim telefonm – DocScan i ScanTent  u službi demokratizacije digitalizacije
Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (University Library „Svetozar Marković”, Belgrade)
Document scanning by mobile devices – DocScan and ScanTent in the service of democratision of digitization

Bojana Marinčić, Biljana Davidovski, Dragoslava Rodaljević (Narodna biblioteka Užice)
Klikom i linkom do Biblioteke
Bojana Marinčić, Biljana Davidovski, Dragoslava Rodaljević (Public Library Užice)
To the library by click and link

Dragana Bošnjak, Tijana Nikolić, Ljiljana Maširević (Gradska biblioteka u Novom Sadu)
Biblio-stav
Dragana Bošnjak, Tijana Nikolić, Ljiljana Maširević (City Library in Novi Sad)
Biblio-stav