Sažeci / Abstracts

Abstracts
I sesija / Session I, moderator dr Bogdan Trifunović Marija Aleksejeva, Anton Purnik (Ruska državna biblioteka za mlade, Moskva)Telegram-bot i elektronska bibliotečka kartica kao novi način komunikacije sa korisnikom bibliotekeMaria Alekseeva, Anton Purnik (Russian State Library for Young Adults, Moscow)Telegram-bot and electronic library card as a new way to communicate with a library user Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)Da se bolje čujemo: podkast u biblioteciVesna Ukropina (Matica Srpska Library, Novi Sad)Let’s hear each other better: podcast in library Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)Sa knjigom je lepšeJelka Panić (City Library „Božidar Knežević” Ub), Dragana Marinković (Library „Dimitrije Tucović” Lazarevac)It’s better with a book II sesija / Session II, moderator Olivera Nastić Sender van Kempen (Nacionalna biblioteka Holandije)Digitalno bibliotekarstvo u doba kovida-19Sender van…
Read More

Prezentacije / Presentations

Prezentacije
Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)Da se bolje čujemo: podkast u biblioteci Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)Sa knjigom je lepše Sender van Kempen (National Library of Netherlands)Digital librarianship during COVID-19 Gordana Rudić (Pedagoški fakultet u Somboru), Danijela Boberić Krstićev (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu), Danijela Tešendić (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu)Bibliotečki informacioni sistem BISIS na klaud platformi Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (Gradska biblioteka „Atanasije Stojković” Ruma)Manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture” Marija Gordić, Vesna Abadić (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu)E-everything – mobilne aplikacije u službi nauke - PPT(Video prezentacija) Jelena Ćirić (Narodna biblioteka „Njegoš” Knjaževac)Uticaj pandemije kovid-19 virusa na aktivnosti daljinskog pristupa bibliotečkim uslugama. Studija slučaja Narodne biblioteke „Njegoš” u Knjaževcu Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”,…
Read More