Sažeci / Abstracts

Abstracts
I sesija / Session I, moderator dr Bogdan Trifunović Marija Aleksejeva, Anton Purnik (Ruska državna biblioteka za mlade, Moskva)Telegram-bot i elektronska bibliotečka kartica kao novi način komunikacije sa korisnikom bibliotekeMaria Alekseeva, Anton Purnik (Russian State Library for Young Adults, Moscow)Telegram-bot and electronic library card as a new way to communicate with a library user Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)Da se bolje čujemo: podkast u biblioteciVesna Ukropina (Matica Srpska Library, Novi Sad)Let’s hear each other better: podcast in library Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)Sa knjigom je lepšeJelka Panić (City Library „Božidar Knežević” Ub), Dragana Marinković (Library „Dimitrije Tucović” Lazarevac)It’s better with a book II sesija / Session II, moderator Olivera Nastić Sender van Kempen (Nacionalna biblioteka Holandije)Digitalno bibliotekarstvo u doba kovida-19Sender van…
Read More