17. konferencija BDS / XVII SLA Conference

Odbori – Boards

Članovi Organizacionog i Programskog odbora

Organizing Committee and Programming Committe Members

Organizacioni odbor

Mirko Demić, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Kragujevac, predsednik OO

Vesna Abadić, Univerzitetska biblioteka Kragujevac

Tamara Butigan, Narodna biblioteka Srbije

Bojana Vukotić, Narodna biblioteka Srbije

Danijela Vulićević, Biblioteka „Slovo“ Lapovo

Violeta Jovičinac Petrović, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“

Olivera Krivošić, Biblioteka Matice srpske

Jovica Krtinić, Biblioteka „Milutin Bojić“ Beograd

Marjan Marinković, Biblioteka grada Beograda

Žaklina Nikolić, Biblioteka Centar za kulturu, Kladovo

Nikola Petaković, Bibliotekarsko društvo Srbije

Marija Radulović, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Bogdan Trifunović, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak


Programski odbor

Aleš Bošnjak, IZUM Maribor

Tatjana Brzulović Stanisavljević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Ana Janković, Narodna biblioteka Bor

Olivera Nastić, Biblioteka grada Beograda

Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“