17. konferencija BDS / XVII SLA Conference

Prezentacije / Presentations

Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
Da se bolje čujemo: podkast u biblioteci

Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)
Sa knjigom je lepše

Sender van Kempen (National Library of Netherlands)
Digital librarianship during COVID-19

Gordana Rudić (Pedagoški fakultet u Somboru), Danijela Boberić Krstićev (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu), Danijela Tešendić (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu)
Bibliotečki informacioni sistem BISIS na klaud platformi

Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (Gradska biblioteka „Atanasije Stojković” Ruma)
Manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture”

Marija Gordić, Vesna Abadić (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu)
E-everything – mobilne aplikacije u službi nauke – PPT
(Video prezentacija)

Jelena Ćirić (Narodna biblioteka „Njegoš” Knjaževac)
Uticaj pandemije kovid-19 virusa na aktivnosti daljinskog pristupa bibliotečkim uslugama. Studija slučaja Narodne biblioteke „Njegoš” u Knjaževcu

Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, Beograd)
Skeniranje dokumenata mobilnim telefonm – DocScan i ScanTent  u službi demokratizacije digitalizacije

Bojana Marinčić, Biljana Davidovski, Dragoslava Rodaljević (Narodna biblioteka Užice)
Klikom i linkom do Biblioteke

Dragana Bošnjak, Tijana Nikolić, Ljiljana Maširević (Gradska biblioteka u Novom Sadu)
Biblio-stav